Het Boek

Intendance heeft het gedachtegoed hoe een PMO te organiseren en te implementeren in organisaties, beschreven in een boek.

Naast deze nieuwe zienswijze gaat het boek ook in op de Business Case van het PMO. Niet alleen kwalitatief, maar juist de kwantitatieve aspecten worden belicht. Daar waar andere boeken een halve pagina er aan wijden, wordt de Business Case in 30 pagina's doorgenomen.

Ook vindt u een antwoord hoe een PMO geïmplementeerd wordt.

Het laatste hoofdstuk gaat in op verschillende onderdelen van het PMO en aangevuld met de praktische ervaringen van de auteur.