Bijlagen

Ter ondersteuning van het boek "PMO als serviceafdeling" zijn op deze pagina een aantal interessante documenten te downloaden.

In het boek wordt hier naar verwezen. Op deze pagina staat tussen haakjes op welke pagina [pag.] van het boek het document betrekking heeft.

 

1) Projectmanagement handleiding jaren '70  [pag. 1] - document

2) Bijlage 2: Overzicht van activiteiten per kennisveld  [pag. 145] - document

3) Ursus Wehrli: foto's opgeruimde zonneweide [pag. 66] - site . Algemene site van Ursus: site